Lav prioritet

Mange målepunkt vil fremdeles rapporteres på 60-minutters oppløsning, 60-minutters måleverdier vil transformeres til 15-minutters oppløsning for beregningen av grunnlag for balanseavregning. For forbruksmålepunkt vil de transformerte 15-minutters måleverdiene distribueres de aktørene som ønsker det. Måleverdiene vil distribueres gjennom en ny og egen BRS. 6015-transformerte måleverdier skiller seg fra måleverdier sendt inn og distribuert i BRS-NO-313 og FPPCer laget av Elhub og distribuert i BRS-NO-322, de er laget av Elhub men utregnet på en annen måte enn FPPCene. Ved at de distribueres i en egen BRS er det ikke tvil om hvilke type måleverdier det er. 

Deler av dette er dessverre nedprioritert funksjonalitet. 6015-måleverdier vil ikke vises i plugin eller distribueres fra start med mindre det er kapasitet til å implementere det. Måleverdiene vil transformeres for bruk i balanseavregningsgrunnlaget og vises i Elhub Webportal, men Elhub distribuerer kun måleverdier på 60-minutters oppløsning.

Vår vurdering er at 6015-transformerte måleverdier bør sendes ut i en egen BRS. Grunnen til dette er at de skiller seg fra måleverdier sendt inn og distribuert i BRS-NO-313 og FPPCer laget av Elhub og distribuert i BRS-NO-322, de er laget av Elhub men utregnet på en annen måte enn FPPCene.  

Innspill til dette? Hvordan er denne funksjonaliteten enklest å støtte fra et systemperspektiv?