Elhub vil naturlig nok måtte støtte mottak og distribusjon av 15 minutters måleverdier, samt at de vises i Elhub Weportal og Plugin. Hvilke målepunkt det skal sendes inn 15 minutters måleverdier for avgjøres av Avlesningsoppløsningen som er satt på målepunktet. Avlesningsoppløsningen settes uavhengig av andre målepunkt.

Det er planlagt at Elhub skal kunne aggregere 15 minutters måleverdier før distribusjon for de aktørene som ønsker det men dette er dessverre ikke prioritert funksjonalitet og det er ikke sikkert det vil være tilgjengelig fra start. Aktørene vil da få måleverdiene på oppløsning registrert på målepunktet, og vil selv måtte aggregere 15 minutters måleverdier til 60 minutters måleverdier når deres kunder avregnes på 60 minutters oppløsning med 60 minutters priser. Ansvaret for aggregering av måleverdiene ligger da hos aktørene.