Vi har valgt å flytte dette ut av 15-min prosjektet. Det krever egne prosesser i reguleringen, og er ikke nødvendig for at 15-min prosjektet skal kunne gå live. Vi vil ta opp dette som en vanlig utviklingssak gjennom brukerforum