Lav prioritet


Måleverdier mottatt per nettområde under menyen Måleverdier. Viser antall, kvalitet og andel måleverdier mottatt i løpet av natten per nettavregningsområde for et bruksdøgn. Denne må endres for å støtte 15-min.


Hvordan bruker markedsaktørene denne rapporten? Brukes den i det hele tatt?