Netteier må registrere kanaler for 15 minutters verdier på sine avregningspunkt før de begynner å sende inn måleverdier. Måten kanaler oppdateres på i Elhub vil fungere likt som i dag, dvs. det er fremst BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap som vil bli brukt for å registrere de nye kanalene og avslutte de gamle timeskanalene når de ikke lenger vil bli brukt.

For å registrere kanaler for 15 minutters måleverdier brukes Resolution = PT15M i BIM. Det vil være mulig å registrere 15 minutters kanaler også for reaktiv effekt.