I forbindelse med innføringen av 15 minutters måleverdier vil det være behov for å kunne skille på flere typer måleverdier som beregnes av Elhub. Dette gjelder fremst de 6015 transformerte måleverdiene på forbruksmålepunkter. Dette vil løses ved å innføre en ny Produktkode (BIM: ProductIncludedProductCharacteristics). Det vil også bli innført en egen produktkode for profilerte måleverdier på profilavregnete målepunkter.

Videre vil det bli innført nye Produktkoder for å kunne skille på måleverdier i virtuelle målepunkter. Dette er funksjonalitet som ikke er i utbredt bruk i dag men som gjør det mulig for Elhub å sette opp beregninger basert på måleverdier fra ulike målepunkter.

Følgende Produktkoder vil bli lagt til:

Navn

Kode

Energy Active 6015 Transformed

4700000000201

Energy Active Profiled

4700000000101

Energy Active Virtual Distributed

4700000000301

Energy Active Virtual Gross

4700000000302

Energy Active Virtual Net

4700000000303

Kanal for 6015 transformerte måleverdier vill alltid finnes på målepunkter med en kanal for timeavleste intervallserier etter at balanseavregningen går over til 15 minutters oppløsning. Denne kanalen vil derfor ikke kommuniseres over EMIF som grunndata på målepunktet, uten kun bli brukt i måleverdimeldinger for å gjøre det tydelig for netteier når de mottar måleverdier fra 6015 kanalen.

Kanal for profilerte måleverdier vil ikke heller kommuniseres over EMIF som grunndata på målepunkt, uten kun bli brukt i måleverdimeldingene. Denne kanalen finnes allerede på alle målepunkter med en kanal for periodevolum og er synlig i aktørportalen. Etter overgangen til 15 minutters oppløsning i balanseavregningen vil det finnes en tilsvarende kanal for 15 minutters profilerte måleverdier.

Virtuelle kanaler vil etter endringen kommuniseres over EMIF som grunndata på målepunktet. Dette vil gjøre det tydelig for aktørene med en tilknytning til målepunktet at det er satt opp en beregning i Elhub.