Lav prioritet

Med nye typer måleverdier for måleverdier må antall valg i BRS-NO-315 økes. Hver spørrekode (BIM: QueryTypeCode) spesifiserer et sett med måleverdier det spørres om. Hensikten er at det er lettere å filtrere ut måleverdier en ikke har behov for i i spørringene.

Dette er dessverre nedprioritert funksjonalitet og det er ikke sikkert den vil være tilgjengelig fra start.

Spørrekoder

Nye spørrekoder i fet skrift.

Data spurt etter 

Oppløsning - 60 minutter

Oppløsning - Registrert

Periodevolum og standerN.A.MVVR
Reaktive måleverdierMVRHMVRR
Ikke-avregnede aktive måleverdier MVNHMVNR

Aktive måleverdier (ikke 6015-transformerte og reaktive måleverdier)

MVSHMVSR

6015-transformerte måleverdier

N.A.

MVTR
Alle måleverdier (6015-transformerte inkludert i MVAR)MVAHMVAR
Periodevolum og stander N.A.MVRV
Avregnede måleverdier og reaktive måleverdierMVTSN.A.

Kombinasjon av MVRV og MVTx

MVVT N.A.