I forbindelse med 15-minutters balanseavregning vil Elhub få en rekke nye Aggregeringstyper (BIM: BusinessType). Med 15-minutter vil forbruket i Elhub få en ny dimensjon. 15-minutter forbruk vil bli tatt ut og aggregeres i egne serier. Forbruket som måles på timenivå vil få estimert opp 15-minuttsverdier i en profilering vi har kalt 6015 Transformering. 15-minutters verdiene og timeverdiene for forbruk vil sendes ut i egne serier.

For produksjon og utveksling vil alt fortsatt gå i samme serie. Grunnen til dette er at det sannsynligvis vil bli regulert at all utveksling og produksjon skal måles på 15-minutters oppløsning. Den produksjonen og utvekslingen som fortsatt måles på time (plusskunder og subnett er ikke inkludert i forskriften) vil flatfordeles og bli aggregert opp sammen med produksjonen og utvekslingen som måles på 15-minutter. Alle aggregeringstypene fra balanseavregningen vil ha samme oppløsning som balanseavregningen, dvs. time før 22. mai 2022 og 15-min etter. Kodene som starter på RE vil fortsette å ha døgnoppløsning.

Disse kodene sender ut gjennom BRS-NO-321, BRS-NO-502 og BRS-NO-503. Det er mulig å spørre på kodene gjennom BRS-NO-324. Nedenfor er kun de nye kodene listet, de eksisterende er dokumentert i Markedsdokumentasjonen, se Business type - Markedsdokumentasjon 1.12.2 (elhub.no).

AggregeringstyperBeskrivelse
LS03Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
LS04Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
LS05Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
LS06Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
LS07Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
LS08Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
RE03Avviksoppgjør for produksjon (ATAM) per kraftleverandør
RE04Avviksoppgjør for 15 minutters forbruk (ATAM) per kraftleverandør
SE25

Sum 60→15 forbruk per balanseansvarlig per MGA (ekskludert forbruk fra pumper)

SE26Sum 60→15 forbruk per kraftleverandør per MGA (ekskludert forbruk fra pumper)SE26
SE27Sum 15 minutters forbruk per MGA
SE28Sum 60 → 15 forbruk per MGA
SE29Sum liten produksjon per balanseansvarlig per MGA
SE30Sum liten produksjon per kraftleverandør per MGA 
SE31Sum liten produksjon per MGA