Lav prioritet

Mange målepunkt vil fremdeles rapporteres på 60-minutters oppløsning, 60-minutters måleverdier vil transformeres til 15-minutters oppløsning for beregningen av grunnlag for balanseavregning. For forbruksmålepunkt vil de transformerte 15-minutters måleverdiene distribueres de aktørene som ønsker det. Måleverdiene vil distribueres gjennom en ny og egen BRS.

Deler av dette er dessverre nedprioritert funksjonalitet. 6015-måleverdier vil ikke vises i plugin eller distribueres fra start med mindre det er kapasitet til å implementere det. Måleverdiene vil transformeres og vises i Elhub Webportal.


Vår vurdering er at 6015-transformerte måleverdier skiller seg såpass fra intervallverdier og FPPCer at de bør sendes ut i en egen BRS.

Innspill til dette? Hvordan er denne funksjonaliteten enklest å støtte fra et systemperspektiv?