Krav til innsending av avregnete måleverdier

Netteier må sende inn måleverdier på den oppløsningen som er spesifisert av Avlesningsoppløsning på målepunkt og hvor disse måleverdiene skal være med i balanseavregningen. Hvis netteier ikke sender inn disse måleverdiene vil Elhub sende purringer på samme måte som i dag.

Hvis et målepunkt ikke er med i balanseavregningen vil Elhub ikke purre på måleverdier. Dette gjelder for eksempel på inaktive målepunkter eller målepunkter med avregningsform ikke avregnet. Dette er slik det fungerer i dag også.

Ikke lov å sende inn måleverdier med annen oppløsning

Det vil ikke være lov å sende inn måleverdier i en annen oppløsning enn det som er spesifisert som Avlesningsoppløsning på målepunktet for det spesifikke bruksdøgnet. Dvs. for de perioder hvor målepunktet har Avlesningsoppløsning 15 minutter må netteier sende inn måleverdier med 15 minutters oppløsning. Verdier med timesoppløsning vil bli avvist. Grunnen til dette er fordi Elhub i mange tilfeller vil transformere 15 minutters verdier til timeverdier hvis kraftleverandør abonnerer på dette. Hvis nettselskapet sender inn på flere oppløsninger er det risiko at måleverdier blir tolket feil. Videre har nettselskapene kommunisert at det ikke er aktuelt å lese av en måler på ulike oppløsninger samtidig sånn at der er ikke noe behov for Elhub å håndtere dette.

Måleverdier på overgangsdøgnet

Grunndata på målepunkt er døgnoppløst, der inkludert Avlesningsoppløsning. Dette innebærer at hvis nettselskapet endrer oppløsning på måleverdiene de henter fra måler i løpet av dagen må de transformere disse til oppløsningen Elhub krever. Dette er analogt med hvordan overgangen fra registrering av periodevolum til intervallserier gjordes ved overgangen til AMS.