Lav prioritet

Informasjonen om pumpeforbruk og pumpekraft ligger i dag i balanseavregningbildet i Elhub Aktørportal. Dette vil bli flyttet til Elsertifikatrapportering da dette først og fremst er relatert til Elsertifikater og produksjon. Dette vil også gjøre balanseavregningbildet mer oversiktlig.