Lav prioritet

Ettersom Elhub vil motta måleverdier i 15- og 60-minutters oppløsning vil det være endringer i abonnementsalternativene. Hensikten er at markedsaktørene skal ha nye valg mellom måleverdier i 15- eller 60-minutters oppløsning, avregnede eller ikke-avregnede måleverdier og aktive eller reaktive måleverdier. Denne funksjonaliteten er dessverre nedprioritert og det er ikke sikkert denne funksjonaliteten er tilstede fra start.

Nye abonnement:

Abonnementstype

Beskrivelse

Avregnede måleverdier for aktiv energiAlle avregnede måleverdiserier på aktive kanaler. Baseres på flagget ekskluder fra avregning (ja/nei) på hver kanal
Ikke-avregnede aktive måleverdierMåleverdier på ikke-avregnede aktive kanaler for måleverdiserier.  Baseres på flagget ekskluder fra avregning (ja/nei) på hver kanal
Måleverdier for reaktiv effektMåleverdier på reaktive kanaler. Reaktive kanaler er alltid ikke-avregnede i Elhub men distribueres dersom dette er valgt 
6015-transformerte måleverdier15-minutters måleverdiserier laget av Elhub for avregnede 60-minutts forbrukskanaler når balanseavregningsgrunnlaget lages med 15-minuttersoppløsning 


Abonnementsalternativet for preliminære timefordelte verdier for profilavregnede målepunkt (PPCer) tas bort da måleverdiene ikke brukes av markedet.

Abonnementsalternativ som fjernes:

Abonnementstype

Beskrivelse

PPCer

PPCer (D+1 til D+4) vil ikke lenger distribueres da kostnaden for 15 minutters PPCer er høyere enn nytteverdien.