Avregningsform endres i dag gjennom BRS-NO-306 - Endring i avregningsform. Grunnen til at dette var skilt ut i separat BRS var fremst fordi overgangen fra profilavregnet til timeavregnet hadde stor betydning for balanseavregningen og for hvordan markedsaktørene foretar sluttbrukeravregning. Det er nå svært få profilavregnete målepunkter igjen og Elhub ser derfor at behovet for egen BRS er mindre. Endring av Avregningsform vil derfor bli flyttet til BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap, og BRS-NO-306 vil bli fjernet.


Vi ser også at grunnet innføringen av Avlesningsoppløsning vil det være en mindre endringer i Elhub hvis BRS-NO-306 er fjernet. Det vil si at vi sparer tid og penger samtidig som vi får lavere risiko i prosjektet.

For å få en smidig overgang ønsker vi å åpne opp for endring av Avregningsform i BRS-NO-302 så raskt som mulig. Dette vil gi markedet godt om tid til å gjøre nødvendige systemtilpasninger før BRS-NO-306 lukkes høsten 2022. Det vil si at der vil være en periode hvor Avregningsform kan endres både i BRS-NO-302 og 306.

Hva mener markedsaktørene om denne endringen? Hvor stor vil endringen være for systemleverandørene?